Hur man skiljer på olika bastardsvärmare

Vi har sex arter av bastardsvärmare i Sverige och det kan vara svårt att skilja dom åt om man inte tränat litegrann. På denna sida berättar jag hur. Sidan är inte komplett än eftersom foton och beskrivningar av några arter saknas.

Titta på vingarnas röda fläckar

Som referens brukar man numrera fläckarna på övervingarna från 1-6 enligt fotot.

För att skilja på bastardsvärmare börja med att titta på de röda prickarna. Antalet, formen och om prickarna flyter ihop. Som mest har bastardsvärmare sex stycken prickar, och den längst ut på vingen kallad nummer sex är den som alla arter utöver sexfläckig bastardsvärmare saknar.

En del litteratur hänvisar till att man ska titta på bakvingarna men eftersom bastardsvärmare aldrig visar bakvingar självmant är det inget man kan använda i fält. Jag bortser därför från bakvingarna som metod för identifiering.

Ytterligare kännetecken hos arter kan vara att antennerna är några millimeter längre och antennklubborna smalare eller tjockare men att ha det som referens i fält är jag tveksam till. Om du inte råkar ha tur och samtidigt ser två indivder från två olika arter med olika antenner är det mycket svårt att bedöma.

Bastardsvärmare med sammanflytande fläckar

Enklast att börja med är att gruppera de två av våra sex bastardsvärmare som har sammanflytande fläckar vilka bildar röda band istället för fläckar på vingarna.

Klubbsprötad bastardsvärmare. Foto av Magnus Unger.

Smalsprötad bastardsvärmare. Foto av Magnus Unger.

Hos klubbsprötad bastardsvärmare flyter fläckar ihop i vingens längdriktning. De sammanflytande yttre framvingefläckarna bildar i ytterkanten en (med lite fantasi) yxformad fläck genom ett mellanrum mellan de röda banden. Även hos Smalsprötad bastardsvärmare flyter fläckar ihop i vingens längdriktning men hos denna i tre smala band som är ungefär lika stora. Smalsprötade är dessutom mindre, har jämförelsevis slank kropp och smalare antennklubbor.

Det finns en ovanlig form av mindre bastardsvärmare vilken har delvis sammanflytande fläckar vilket får den att påminna om smalsprötad bastardsvärmare men fläckarna.

Bastardsvärmare med distinkta fläckar

Fjällbastardsvärmare. Foto av Magnus Unger.

Fjällbastardsvärmare är även om den har lika många fläckar som två andra arter enkel att särskilja. I nordliga Sverige är det vår enda bastardsvärmare och den är synbart bättre anpassad för kallare klimat. Den har tjockare och mycket hårigare kropp samt lätt genomskinliga vingar. 5 fläckar som inte flyter samman.

Sexfläckig bastardsvärmare är den enda med 6st fläckar. För att göra det mer utmanande finns det längre söderut i Europa former av den arten med 5 fläckar istället för 6.

Mindre bastardsvärmare har 5 fläckar och är märkbart mindre och har dovare färger än de andra. För att göra det mer utmanande finns det längre söderut i Europa former av denna och även av andra i Sverige icke förekommande normalt fem fläckade arter som i vissa former har 6 fläckar istället för 5.

Eftersom det finns variationer utanför norden med både 5 och 6 fläckar rekommenderar jag att man antar utmaningen att lära sig särskilja på andra sätt än endast antalet fläckar. Annars riskerar du att ta miste om du skulle vara på semester söderut eller att göra något unikt fynd i Sverige av en art av bastardsvärmare som nyss flyttat hit.

Bredbrämad bastardsvärmare har alltid 5 fläckar, mindre genomskinliga vingar och klarare färger än de övriga.

Överst en hona av Bredbrämad bastardsvärmare och underst en hane av Sexfläckig bastardsvärmare. Båda har jag haft för uppfödning.

Den bredbrämade är några millimeter större än den sexfläckiga men så brukar honor också vara några millimeter större än hanar.

Förutom lite klarare färger och antalet fläckar är kännetecken för bredbrämad är att den också har spetsigare vingändar än övriga arter.

Den sexfläckade har mer rundade vingändar. Både på fram- och bakvingarna. Till och med mer rundade än den mindre bastardsvärmaren på fotot under.

En sexfläckig bastardsvärmare som varit på vingarna länge kan ha nästan genomskinliga vingkanter där fläck nummer sex är svår att se om man bara tittar snabbt.

Foto t.v: Mindre bastardsvärmare är mindre (22-32mm vingbredd) jämfört med de andra (30-41mm). Ha i åtanke att en stor individ av Mindre bastardsvärmare kan vara lika stor som en liten individ av övriga arter.

Annat kännetecken är ett dovare färgintryck än övriga arter. Mindre lysande färger och till synes färre vingfjäll.

Prick nummer 3 är väsentligt mindre än prick 4. Om du tittar ovan på sexfläckig är prick nummer 3 och 4 närmare varandra i storlek.

Intention är att ta en titt på större antal individer olika arter närmaste åren.

Liknande arter utanför Norden

Det förekommer cirka 40 Zygaena arter i Europa och eftersom flera har variabelt utseende är det inte alldeles enkelt att skilja dom åt.

I Danmark och söderut i Europa finns Klöverbastardsvärmare vilken är ytterligare en art av bastardsvärmare med 5 fläckar. Ett sätt att särskilja den från andra är att fläck nummer 3 och 4 kan flyta ihop men den gör det inte på alla individer.

I Danmark och söderut i Europa finns Timjanbastardsvärmare vilken är så lik Klubbsprötad att man måste titta på genitala för att skilja dom åt.

Den hittils bästa siten jag sett på hur man särskiljer arter är fleeting wonders som visar bastardsvärmare i Frankrike.

Hur man särskiljer på larver

Larv av fjällbastarsvärmare har annorlunda grundfärg (gråsvart) än övriga arters larver vilka är snarlika.

Fyra av arterna (smalsprötad, bredbrämad, mindre och sexfläckig) lever av olika ärtväxter men den värdväxten du finner larven på ska inte användas för att skilja mellan arterna. De kan både vara ute på vandring mellan värdväxter och de kan också ta några bett av andra ärtväxter än sin egen favorit.

Tre stycken larver av bastardsvärmare placerade på undersidan av ett rödklöverblad första veckan i augusti. Från vänster till höger är det mindre, bredbrämad och sexfläckig. Anledningen till att larven av sexfläckig är större än de andra är att den kröp ur sitt ägg en vecka innan.

Lika mellan alla deras larver är gul-grön grundfärg med svarta fläckar. Fläckarna blir mer tydliga desto större larverna är. Innan övervintring skiftar de grundfärgen till mer brunaktig. Mindre bastardsvärmare är genomgående något mindre både som larv, puppa och flygande fjäril. Hos mindre bastardsvärmare har larven i alla stadier utom det allra minsta mer grönaktig grundfärg än de andra. Larv av bredbrämad har fler och tätare svarta fläckar än de andra ända fram till sista instar. I sista instar är det enklare att skilja den åt på de längre hårpenslarna. Det är storleken (dvs larvens instar) som bestämmer dess färg. Det är ingen skillnad på färgen om de har övervintrat ett eller flera år.

Kanske samma tre larver (det var larver från samma kull åtminstone) i slutet av maj året efter. Från vänster till höger är det mindre, bredbrämad och sexfläckig.

Den vår larverna bestämmer sig för att det är dags att bli fullvuxna börjar de äta ordentligt och växa därefter. När de nu blir större är det enklare att skilja dom åt. Mindre bastardsvärmare får nu en helt annan grund grundfärg än de andra. Bredbrämad och sexfläckig är så lika att det utan att se dom bredvid varandra är svårt att särskilja dom. Den bredbrämade har längre och därför mer tydligt vita hårpenslar. Bredbrämad har också något ljusare gul grundfärg vilket gör att dess gula kantprickar syns tydligare.

Gulvita kokonger

Uppifrån och ner kokong av sexfläckig, bredbrämad och mindre bastardsvärmare.

Det är riktigt utmanande att särskilja arterna på deras kokonger och eftersom kokongen är deras skydd ska du inte ta bort dom från grässtråt eller plocka ut puppan från sin kokong. Av den anledningen jämför jag inte kokongens innehåll mellan de olika arterna.

Mindre bastardsvärmare är som i andra stadier något mindre än de övriga. Kokong av bredbrämad är i genomsnitt någon millimeter kortare än sexfläckig även om den som flygande fjäril har någon millimeter längre vingar. Kokong av sexfläckig är tvåfärgad med två olika gula nyanser. Bredbrämad är även den tvåfärgad men nyansskillnaderna är mindre än för sexfläckig. Kokongen av mindre bastardsvärmare har så små nyansskillnader att den är nästan helt enfärgad.