Förord

Här finns den mest kompletta informationen som går att finna om utvalda Svenska fjärilarsarter. Fokus är på livscykel och beteende och mindre på utseende och arttillhörighet. När du läst igenom min webbsite kan du mer om respektive fjärilarts livscykel än de allra flesta som samlar, studerar, forskar eller arbetar med inskter och natur.

Ängsnätfjäril är en av de mest studerade insektsarterna avseende hur närliggande populationer av en insektsart utgör en s.k. metapopulation.

Makaonfjärilen är den kanske största och vackraste fjärilen i Sverige och kan mäta sig med de man ser i fjärilshus. Den syns inte ofta men den är spridd över större delen av Sverige.

Bastardsvärmare tillverkar vätecyanid som skydd mot fiender.

Amiral migrerar årligen från afrika till norden och tillbaka. Du kanske hört talas om att den finns en fjäril kallad Monark som migrerar från syd- till nordamerika varje år? Amiral är vårat eget exempel i europa.

Hur man artbestämmer fjärilar

Om du inte har en bok så finns dagflygande fjärilar på en fantastisk website med foton på dagfjärilar som heter Lepidoptera.se.

För nattflygande arter rekommenderar jag någon bok. Just nu tycks "Sveriges fjärilar" vara den mest kompletta och är i bärbart format.

Om denna website

Så gott det går har jag fått godkännande att använda de bilder och citat jag har använt. Har jag gjort fel och använt information eller bilder utan tillstånd meddela mig så tar jag bort dom.

Alla webbsidor har foton. Snabb uppkoppling till Internet krävs.

Intention är att webbsidorna ska fungera i de flesta webbläsare samt både datorer och läsplattor. Inga försök görs för att anpassa till mindre telefoner än smartphones.

Varför denna webbsite?

En förening av personligt intresse av natur och engagemang för insekter med en förhoppning att bidra till något bestående och för att fjärilar och även andra vilda djur ska ha en plats i framtiden. Det är förhoppningen och den vägen dit börjar med information.

Förutom detta agerar jag som faunaväktare och inventerar några utvalda arter efter samråd med artdatabanken vilken arbetar med kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige. Grundläggande information skrivs in i artportalen. Information om arterna som inte passar att skrivas in där och/eller som kräver mer fri webdesign placeras här.