Bastardsvärmare & Metallvingesvärmare
Zygaena & Adscita

Fylogenetisk träd ovan från "Comprehensive gene and taxon coverage elucidates radiation patterns in moths and butterflies"1. Markeringar i rött av mig.

I Sverige har vi sex arter av bastardsvärmare av de 116 som finns i världen och en enda art av de cirka 500 arter av metallvingesvärmare som finns i världen.

Bastardsvärmare och metallvingesvärmare är ganska nära släkt med varandra. Med blotta ögat kan släktskapet märkas på fullvuxna genom liknande storlek, att de är dagflygande och att de har vingarna som tak över kroppen. Larverna av båda släkten har indragbart huvud. Främsta kännetecknande egenskapen är deras kemiska försvar men det är inget som en människas sinnen kan förnimma. Närmast släkt i sverige är snigelspinnare av vilka vi bara har två arter. Flera arter av metallvingesvärmare är så lika att de särskiljs genom mikroskopisk undersökning av deras könsdelar.

Det Svenska namnet bastardsvärmare kommer av arternas stora likhet med varandra och att man tidigare trodde att likheten berodde på att arterna korsade sig med varandra.

Fossil från oligocen epoken, dvs perioden efter att dinosaurierna dog ut. Bastardsvärmares utseende har i stort sett varit lika under 30 miljoner år.

Under pliocen perioden för cirka 3,6 millioner år sedan var bastardsvärmare så snarlika våra dagars bastardsvärmare att man anser att de tillhör samma släkte, zygaena.3

Fylogenetiska studier har kommit fram till att bastardsvärmares gemensamma anfader sannolikt levde av ärtväxter och kom från västra medelhavet2. De flesta arter av bastardsvärmare håller fortfarande fast vid ärtväxter men några har under evolutions gång växlat till andra växtfamiljer.

Referenser

1 Mutanen, M., Wahlberg, N. och Kaila,L. 2010. Comprehensive gene and taxon coverage elucidates radiation patterns in moths and butterflies.

2 Niehuis, M., Hofmann, A., Naumann, C. och Misof, B., 2007, Evolutionary history of the burnet moth genus Zygaena Fabricius, 1775 (Lepidoptera: Zygaenidae) inferred from nuclear and mitochondrial sequence data: phylogeny, host–plant association, wing pattern evolution and historical biogeography

3 Fernandez-Rubio, F., Las mariposas fósiles. Razones de su escasez y su influencia sobre el conocimiento de la filogenia y distrubicion de zygaenini.