Svalstjärtar
Papilioninae

Svalstjärtar är en stora, goda flygare och har svansutskott på bakvingarna.

Larverna är ofta kamouflerade som fågelträck och eller har ögonfläckar för att skrämma predatorer. Flera arters larver har ett utskjutbart, mjukt och illaluktande organ bakom huvudet för att ytterligare avskräcka predatorer.

I Sverige finns bara en enda bofast art, makaonfjäril, och den går inte att missta för någon annan fjäril.