Trädgård

En enda trädgård är för liten yta för en population men om du någon gång sett en fjäril flyga förbi din trädgård kan en stödplantering öka chansen att se dom nästa år också. Tycker du om trädgårdsarbete får du också en extra och mycket levande sak att se efter. Om du ser en fjäril undersökande flyga uppför och nedför dina växterna och ibland sätta sig på blad och sakta gå runt (de använder fötterna som "smak" för att bedöma kvalité på bladen) kanske du efteråt hittar små ägg.

Gå inte på marknadsföring:

Ingen blomma som marknadsförs som fjärilsblomma har något värde utöver nektar vilket ändå inte är avgörande.

Var oerhört skeptisk till artiklar om hur du lockar till dig insekter.

Köp ingen växt som är från utlandet. Ta istället med en spade och gräv upp och ta hem Svenska vildväxande örter.

Bered dig på ett flerårsprojekt. Första iakttar du vilka fjärilar som finns i närområdet. Finns dom inte redan där så återuppstår dom inte magiskt även om du planterar deras favoritväxer. Plantera sedan ett antal plantor och se till att planterna dom trivs och växer ordentligt. Det går åt många blad för att ge mat till larver. Förresten du är väl inte en sådan person som tar bort "småkryp" som äter dina blommor?

Vilka arter kan finnas?

De vanligaste typerna av dagflygande fjärilar och deras favoritplantor ser du på denna sida. De är synliga på dagen och markhöjd, någorlunda vanliga och det är någorlunda enkelt att samla växter till dom för sin trädgård. Jag förstår inte vad det finns för ursäkt att inte hjälpa dom litegrann om de finns i ditt område.

Vinterpraktfjärilar

Säkert de dagfjärilarna du ser mest! Dessa klarar sig förhållandevis bra tillsammans med människor vilket är en kombination av att de är starka flygare, bra på att hitta nya områden och att deras värdväxter trivs i kulturpåverkad mark. De tar också hjälp av värmen i eller intill bebyggelse för att övervintra och i otäta hus, t.ex. i en lada på landet, kan de övervintra i mängd under taket. Upptäcker du dom inomhus flygande i ett varmt hus på vintern så släpp ut dom. Visst är det kallt ute men det är där dom hör hemma, de måste hitta någonstans och vila tills våren kommer med nektarblommor och artfränder.


De mest utbredda arterna i Sverige är påfågelöga och nässelfjäril. Tistelfjäril och Amiral är vanliga årliga invandrare söderifrån. De flyger stora sträckor och kan ses i din trädgård plantor men överlever normalt inte vintern i Sverige. Normalt stannar de ett par dagar i din trädgård innan de letar upp en ny plats.

Om du i din trädgård ser till att ha ett bestånd av brännässlor och någon buske eller träd av videväxter (helst sälg) har du mat för alla vinterpraktfjärilar, även de mer ovanliga jag inte nämnt här. Har du en plätt med brännässlor kan de bli fantastiska för att enkelt visa barn fjärilslarver

Pärlemorfjärilar

Bor du utanför staden, eller har ett fritidshus, har du garanterat pärlemorfjärilar i närheten.

Exempel på pärlemorfjärilar. Arter skiljs åt genom att titta på prickarnas antal och mönster.

De mest utbredda arterna vi har i Sverige är ängspärlemorfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril, skogspärlemorfjäril, storfläckig pärlemorfjäril, prydlig pärlemorfjäril och brunfläckig pärlemorfjäril. De finns flera andra arter av pärlemorfjärilar men de finns mycket sparsamt eller på mossar.

Alla de vanliga arterna lever av violer så kasta bort trista penseér och gör en violplantering. Ta frön från de violer ni har i gräsmattan, hitta fler i naturen och stödplantera med ett par extra violer ni hittar i butik. De finns 20 olika violarter i Sverige så använd inte enbart styvmorsviol.

Guldvingar

Har du ett fritidshus med klipphällar kan du ha guldvingar i närheten.

Ovan hanar. Hos de flesta arter är honorna mer bruna och mindre lysande orange.

De mest utbredda arterna vi har är mindre guldvinge och vitfläckig guldvinge. Andra arter av guldvingar vi har i Sverige är rödlistade.

Alla de vanliga arterna lever på ängssyra och bergsyra. Dessa plantor anses vara ogräs så går inte att köpa Svenska frön. Fröpåsar men ängssyra är syrarter från annat håll. Samla istället frön under tidig höst. Ängssyra hittar du på den delen av ängar som har kortare gräs och bergsyra hittar du på eller intill klippor. Det är inte så viktigt att särskilja på syrorna för alla guldvingar jag testat med kan vandra mellan de båda syrorna men förväxla dom inte med de större skräpporna. Skräppor är populär bland små nattfjärilar så ryck inte bort bestånd av dessa heller, men nu var det syror du letade efter.

Vitfjärilar

Några arter av vitfjärilar förekommer ofta i kulturpåverkad mark.

Rapsfjäril, Rovfjäril och Kålfjäril äter odlade kålväxter. Krasse som är vanlig i plantaffärer fungerar också. Rapsfjärilen är en av våra allra vanligaste dagflygande fjärilar. Den stora kålfjärilen är en art som migrerar till Sverige söderifrån varje år så du ser den först andra halvan av sommaren.

Alla tre nämnda arter är lika varandra. Enklast att se skillnad på avstånd är storleken där rapsfjäril är minst och kålfjäril störst.

Citronfjäril är en av de fjärilarna som syns tidigast på våren och ibland till och med inne i städer om du har ett skogsparti i närheten. Den lever av brakved och getapel. Buskarna är oansenliga men du hittar dom växande längst stigar i skogsmark. Jag har lyckats specialbeställa buskar från plantskolor och om det inte går är alternativet att ta bär från vilda buskar.

Dagsvärmare

Räknas inte till dagfjärilar men flyger endast på dagen och kan flyga större distanser så kan påträffas även i din trädgård om du har dess favroitblomma kaprifol.Humlelik och svävfluglik dagsvärmare finns i Sverige.

Deras värdväxter är ängsvädd, fältvädd och kaprifol.

 

Makaonfjäril

Makaon är vår största dagfjäril och en stark flygare så du ser den sällan mer än ett par ögonblick då den tar nektar från en blomma innan den flyger vidare. Larverna är fantastiska och plantera kvanne och dill i din trädgård för att få möjligheten att ha dom.

 

Alla foton på denna sida är lånade från Magnus Unger och fler finns på hans fantastiska website www.lepidotera.se