Skogsväg

Har du en skogsväg som går förbi ett par fastigheter med trädgårdar, skogshyggen eller kanske någon äng?

Skogsvägen använder många arter som för att sprida sig mellan olika lokaler. Den blir som en korridor för att de ska kunna ta sig mellan olika lokaler och av den anledningen ser du dom ofta flyga längs skogsvägen. Dikeskanten längs med skogsvägen är mycket viktig för insekter därför att den innehåller många vilda växter och buskar vilka normalt inte finns i trädgårdar (om du inte läst på här och planterat dom).

Rensa inte dikeskanten i onödan och inte längs hela vägen med slåtterkross som mosar alla larver i området!

Vilka arter kan finnas?

Nedan listar jag vilka de typer av fjärilsarter som kan vara av störst intresse. De är synliga på dagen och är någorlunda vanliga. Jag har medvetet valt bort sällsynta och mycket lokala fjärilar och då arterna har flera olika värdväxter har jag listat värdväxter som fler än en art äter.

Vinterpraktfjärilar

De vanligaste dagfjärilarna vi har bland bebyggelse är de arter av vinterpraktfjärilar som främst lever av nässlor. Antagligen därför att de är bra flygare, ibland övervintrar inne i fritidshus och att värdväxterna trivs i kulturpåverkad mark.


De mest utbredda arterna i Sverige är påfågelöga och nässelfjäril. Vinbärsfuks och Sorgmantel äter hellre videväxter och påträffas längs grusvägar där sådan brukar växa. Lämna kvar bestånd av videväxter (sälg etc) längs vägarna de är uppskattade av många arter!

Pärlemorfjärilar

Bor du utanför staden, eller har ett fritidshus, har du garanterat pärlemorfjärilar i närheten.

Exempel på pärlemorfjärilar. Arter skiljs åt genom att titta på prickarnas antal och mönster.

De mest utbredda arterna vi har i Sverige är ängspärlemorfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril, skogspärlemorfjäril, storfläckig pärlemorfjäril, prydlig pärlemorfjäril coh brunfläckig pärlemorfjäril. De finns flera andra arter av pärlemorfjärilar men de finns lokalt eller på mossar.

Du känner lätt igen hanar på att de ofta använder små vägar för att patrullera sina revir.

Alla de vanliga arterna lever av violer så det är viktigt att ha små öppna, kanter, ytor och klippor där de kan växa. De finns 20 olika violarter i Sverige så tänk inte endast på styvmorsviol.

Nätfjärilar

Den vanligaste nätfjäril vi har i Sverige är skogsnätfjäril.

Den lever av veronikor och kovaller vilka finns på skogshyggen, ängar eller små öppna platser som dikes- och vägkanter. Övriga nätfjärilar hittas normalt inte vid skogsvägar utan vid mer öppna platser. Nätfjärilar skiljs från pärlemorfjärilar på att den svarta teckning på ovansidan är mer nätformad än prickig. På undersidan har pärlemorfjärilar några mindre silverglänsande fält på vingarna som nätfjärilar saknar.

Blåvingar

Hos de flesta arter är honorna mer bruna och mindre lysande blåa.

De mest utbredda arterna vi har i skogsmark är tosteblåvinge, ljungblåvinge och hedblåvinge även om du kan se andra arter om du har välväxta dikeskanter eller äng i närheten och som använder grusvägen som spridningskorridor.

De tre nämnde ovan är alla vanliga och lever av lingon, odon och ljung. Flera blåvingearter lever i s.k. symbios med vissa arter av myror vilket betyder att de inte kan överleva utan dessa.

Vitfjärilar

Citronfjäril är en av de fjärilarna som syns tidigast på våren och ibland till och med inne i städer. Den lever av brakved och getapel vilka växer i skogsbryn.

Aurorafjäril är även den mycket tidig på våran och lever av ängsbräsma, löktrav, rockentrav och penningört vilka alla kan hittas i dikes- och vägkanter. Ängsbräsma är ganska vacker liten blomma och kan hittas som frö eller planta.

Skogsvitvinge och Ängsvitvinge inte kan skiljas åt med ögat utan kräver förstoring av parningsorgan. De lever av gökärt respektive gulvial vilka finns på ängar eller dikeskanter.

Smygare

De mest utbredda arterna vi har är svartfläckig glanssmygare, mindre tåtelsmygare och ängssmygare.

Finns gräs som fårsvingel, grenrör, hundäxing och blåtåtel täcker du in både dessa tre och mer sällsynta arter av Svenska smygare.

Gräsfjärilar

De mest utbredda gräsfjärilarna som finns på skogsmark är kvickgräsfjäril och skogsgräsfjäril. Beroende på omkringliggande öppna områden ser du säkert även andra arter av gräsfjärilar passera mellan sina lokaler. Alla gränsfjärilar har brun basfärg, med stora eller små orange fläckar och någon ögonmarkering.

De lever på diverse olika gräs i skogskanter. Kvickgräsfjäril är en av ytterst få dagfjärilar som också kan hittas i ganska tät granskog däremot tycker skogsgräsfjärilen inte om granskog.

 

Alla foton på denna sida är lånade från Magnus Unger och fler finns på hans fantastiska website www.lepidotera.se