Foton på Amiral
( Vanessa Atalanta )


Ovan: I vila eller när den är oroad (t.ex. om du går för nära fjärilen) slår den ihop vingarna. Den brokiga undersidan är ganska bra kamouflage på trädstammar eller på lövtäckt mark. Samma typ av beteende och färgteckning kännetecknar alla vinterpraktfjärilar. Däremot skiljer det mellan arterna hur de beter sig om man går ännu närmare.


Ovan: Bildserie med ätna blad är från en liten larv. Larven håller sig gömd inuti ett ihopspunnet blad och äter även från samma blad istället för att vandra runt. Du ser den därför sällan och enklaste sättet att hitta den är att leta efter misstänkta spåren av ihopspunna och halvätna blad. Så vitt jag vet är det ingen annan vinterpraktfjäril som spinner ihop bladen för att gömma sig.


Ovan: Bildserie med svart form av larven i olika utvecklingsstadier där jag öppnat dess ihopspunna nässelblad för att kunna ta foto. Som du kan se är den i början helmörk och får efter hand mer och mer gröna färgklickar.


Ovan t.v: En stor larv som sytt ihop flera nässelblad för att göra sitt bo. Den sticker ut huvudet för att äta av nässlans frökapslar.
Ovan t.h. Samma larv då jag tagit ut den ur sitt bo och positionerat den på en bräda för ett fotografi. Det syns att den tillhör släktet vinterpraktfjärilar på kroppsformen, taggarna och en mörk bottenfärg med ljusare fläckar.


Ovan t.v: I mitten på bilden inuti det ihopsydda bladet finns puppan.
Ovan t.h. Puppan när jag försiktigt vecklade ut samma blad. Puppan liknar andra vinterpraktfjärilar men skiljer sig på att den i änden med huvudet (nedåt på bilden) är trubbig istället för att ha små horn.